ضد صهیونیسم

"اسرائیل" در حال فروپاشی

  نمره ای که روی پرونده درور میزراچی درج شده 97 است. براساس معیارهای ارتش اسرائیل این نمره بدان معنا است که او بسان همه جوانان اسرائیلی وقتی سال آینده به سن 18سالگی می رسد از لحاظ جسمی و روحی در وضعیت مناسبی برای اعزام به خدمت قرار دارد.


با این حال میزراچی خواستار برخورداری از معافیت از رزم و انجام خدمات عمومی به جای خدمت نظامی شده است. می گوید: به پزشکان ارتش گفتم من آمادگی بدست گرفتن سلاح را ندارم. می افزاید: اصلا بگذارید راستش را بگویم که مخالف خشونت هستم. در گذشته ای نه چندان دور طرح چنین درخواستی به منزله طرد از اجتماع بود چرا که ارتش به مثابه حافظ جامعه اسرائیل عمل می کرد و خدمت در ارتش نه تنها نقطه ای درخشان درکارنامه هر فرد بود که به لحاظ اجتماعی هم برای جوانان ارزش و افتخار به همراه می آورد.با این حال با افزایش تعداد کسانی که درخواست معافیت از خدمت نظام می دهند و تداوم انتقادها از عملکرد ضعیف ارتش در جنگ سال گذشته لبنان به نظر می رسد ارتش اعتبار خود را نزد افکار عمومی ساکنان سرزمین های اشغالی از دست داده است.

+نوشته شده در ۱۳۸۸/٩/۳ساعت٦:٠٤ ‎ب.ظتوسط محمد مهدی جوکار | نظرات ()